Trasa kuligu

Zapraszamy na pełn± wrażeń przejażdżkę konnym zaprzęgiem poprzez malownicz± Dolinę Białej Wisełki.

KuligWisla.pl

Trasa kuligu prowadzi przez jedn± z najbardziej malowniczych wi¶lańskich dolin jak± jest Dolina Białej Wisełki.

W±ska dolina Białej Wisełki wycięta jest niemal równoleżnikowo, tak głęboko, że potok odsłania na znacznym odcinku skały górnych warstw godulskich znajduj±ce się pod buduj±cymi masyw Baraniej Góry warstwami istebniańskimi.
W ¶rodkowym odcinku tworzy szereg wodospadów i progów skalnych, nazywanych "Kaskadami Rodła".
Zim± cał± dolinę przykrywa ¶nieg, a na wodospadach tworz± się olbrzymie sople lodu.

Ani latem ani zim± nie znajdzie sie w Wi¶le piękniejszego miejsca. Jedni przychodz± tutaj, aby poszukać ciszy i spokoju inni aby spotkać prawdziwego górala i poznać smak kuligu, a jeszcze inni, żeby postawić nogę pod szczytem Baraniej Góry ze zbocza, której wypływa rzeka Wisła.

Szczegóły pod tel. 501 104 378.

Copyright © 2009 KuligWisla.pl. All rights reserved.

statystyka statystyka